| |
سه شنبه 12 مهر 1401
کد صفحه: 2556

بسمه تعالی

 

 

 واحد مالی  

 

 جناب آقای مهدی خدری مسئول واحد مالی
 شماره تماس :       44250918
                                          
   

 

شرح وظایف و مسئولیتهای مدیر امور مالی دانشگاه

 

-              آشنائی کامل بر قوانين مالی و بخشنامه ها و دستورالعملهای مرتبط .

-              اجرای صحيح بخشنامه ها و دستورالعملهای دانشگاه

-              اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور مالی و معاملاتی

-              نظارت بر هزینه اعتبارات دانشگاه طبق بودجه مصوب

-              تایید حساب درآمدها و هزینه ها و اموال دانشگاه

-              نظارت بر تنظیم و نگهداری حساب اموال دانشگاه حسب قیمت – تعداد – مقدار

-              اعلام خط مشی مالی دانشگاه و تفهیم آن به واحدهای ذیربط جهت اجرا

-              مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها

-              راهنمائی و کنترل کار حسابداران و تقسیم کاربین آنها و بررسی صورت حسابهای تنظیم شده

-              شرکت در شوراها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف مالی و اداری در چارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه

-              پرداخت حقوق  اعضای هیئت علمی ، قراردادی و حق التدیس و سایر هزینه های مؤسسه طبق مقررات

-              برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت، نظارت و کنترل بر امور  مالی دانشگاه

-              رعایت امانت و عدم افشای مطالبی که در حین کار در جریان قرار می گیرد.

-              پیگیری تنخواه گردانها – پیش پرداختها – علی الحسابها – سپرده ها

-              انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب امور مؤسسه

 

شرح وظایف کارشناس امور مالی دانشگاه

 

-              پیگیری، کنترل وصول درآمدهای مؤسسه شامل شهریه ثابت و متغیر، وام دانشجویی و...

-              کنترل و ثبت کلیه وصولی ها

-              نگهداری و ثبت کلیه اسناد مالی در دفاتر

-              تهیه وتنظیم آمار ماهیانه هزینه ها به تفکیک مواد و برنامه و فعالیت عملیات دانشگاه

-              تنظیم و نگهداری حساب درآمد اختصاصی

-              همکاری با حسابرسان

-              رعایت امانت و عدم افشای مطالبی که در حین کار در جریان قرار می گیرد.

-              بایگانی اسناد و مدارک مالی

-              انجام کلیه امور مربوط به دریافت و پرداخت وجوه بر مبنای مقررات جاری

-              انجام امور مربوط به پیش پرداخت ها ، علی الحساب ها ، اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی

-              انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب امور دانشگاه

 

 

شرح وظایف کارشناس امور مالی دانشجویی

 

1-  تعريف شهريه هاي دروس براي ترم هاي مختلف

2. تعيين درآمدهاي شهريه دانشجويان در کليه ترم ها

3. تعريف شهريه هاي خاص ، تخفيفات و ساير

4. محاسبه شهريه هاي  دانشجويان معرفي به استاد  و کارورزي و ثبت در سيستم دانشجويي

5. صدور و ثبت فيش هاي مرخصی تحصیلی و شهريه و پزشکي و خدمات در سيستم دانشجويي

6. ثبت فيش هاي خدماتي و کارورزي  در سيستم مالي

7. ثبت نام دانشجويان جديد الورود – مهمان

8 . کنترل سيستم مالي دانشجويي جهت تعيين دانشجويان بستانکار و آماده نمودن ليست دانشجويان

بستانکار جهت استرداد اضافه پرداختي

9. کنترل سيستم مالي دانشجويي جهت تعيين دانشجويان بدهکار و آماده نمودن ليست دانشجويان جهت تصمیمات مقتضی مطابق با دستورالعملها

10. ثبت وام هاي دانشجويي و شهريه هاي واريزي از بنياد شهيد

11. تاييد گواهي اشتغال به تحصيل و کارت ورود به جلسه و  ساير گواهي هاي ارجاعي

12. همکاري با مديريت  آموزش - واحد  فارغ التحصيلان و خدمات دانشجويي

13. کنترل صورت حساب هاي بانکي جهت تاييد فيش هاي واريزي دانشجويان  و بررسي مغايرت هاي

احتمالي و ارتباط با بانک ها جهت رفع مغايرت هاي حاصله

14. کنترل پرداختي هاي اينترنتي دانشجويان و بررسي و رفع مغايرت هاي احتمالي

15. انجام ساير امور ارجاعي

اوقات شرعی

    
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :    

سخن روز

حضرت رسول اكرم(ص):

انديشه يك ساعت بهتر از عبادت يك سال است.

(بحار 71/326)٫