| |
دوشنبه 24 مرداد 1401
کد صفحه: 2839
خدمات آموزشی
            ** خدمات آموزشي **
 
 
اين بخش از سايت مرکز به منظور آشنايي دانشجويان با خدمات آموزشي اداره آموزش مرکز طراحي و ايجاد گرديده است . لازم به ذکر است در اين بخش خلاصه قوانين آموزشي مصوب سازمان مرکزي دانشگاه به همراه فرم هاي مربوطه قرار گرفته تا تمامي دانشجويان ابتدا با مطالعه خلاصه قوانين از فرآيند درخواست مرد نظر اطلاع حاصل نموده و سپس با دريافت فرم اقدامات خود را آغاز نمايند . عمده درخواستهاي دانشجويان در قالب سر فصل هاي زير خلاصه مي شود : 
 
1- انصراف دائم  از ادامه تحصيل به همراه تسویه حساب
2- انتقال به يک واحد دانشگاهي ديگر
3- انتقال توام با تغيير رشته به يک واحد دانشگاهي ديگر
4- ميهمان به يک واحد دانشگاهي ديگر
5- مرخصي تحصيلي
6- گواهي اشتغال به تحصيل براي ارگان ها و سازمانهاي دولتي يا خصوصي 
7- درخواست بازنگري نمرات آزمون پايان ترم
8- فرم استشهاد محلی برای مدارک مفقو د شده -و فرم درخواست صدور  کارت دانشجويي المثني
9- فرم درخواست فراغت از تحصیل به همراه تسویه حساب 
10- فرم تقاضای ثبت نام و انتخاب واحد با تاخیر (خارج از تقویم آموزشی دانشگاه)   
11-فرم حذف پزشکي
12-فرم حذف ترم 
13- فرم تداخل کلاسها 
14-فرمهاي مربوط به وام  

15-فرم درخواست اخذ واحد بیش از حد مجاز (ترم / پودمان آخر )     


***********************************************************************

 

1-فرم انصرف دائم از ادامه تحصيل :این فرم مختص دانشجویان ترمی و پودمانی است که قصد دارند به هر دلیل از ادامه تحصیل در این دانشگاه انصراف دهند . دانشجوی انصرافی باید بلا فاصله پس از آنکه تصمیم گرفت انصراف دهد ، فرم مذکور را دانلود ، تکمیل و به همراه اصل کارت دانشجویی به دبیر خانه شورای آموزشی دانشگاه تحویل و رسید دریافت نماید . درخواست انصراف در اولین شورای آموزشی پس از تحویل درخواست رسیدگی و در صورت عدم وجود منع قانونی با درخواست دانشجو موافقت می گردد. سپس کارت دانشجویی وی باطل و مراتب قبولی با درخواست از طریق سایت به اطلاع دانشجو می رسد . مطابق آیین نامه آموزشی ، دانشجو فقط برای یک بار در هر مقطع تحصیلی می تواند درخواست انصراف خود را از دانشگاه باز پس گیرد مشروط بر آنکه بیش از 30 روز از تاریخ رای شورا نگذشته باشد .
 

 

نکات مهم در خصوص انصراف

 

·        حکم دانشجویان اخراجی با ارائه درخواست انصراف تغییر نمی یابد .

 

·        دسترسی دانشجویان انصرافی به دانشگاه و سامانه ثبت نام اینترنتی  بلا فاصله پس از وصول رای شورا قطع و دانشجو نمی تواند از امکانات معمول دانشگاهی استفاده نماید .

 

·        در صورتیکه دانشجوی انصرافی نیاز به ارائه گواهی به سازمانها و یا ارگانهای دولتی یا خصوص داشته باشد . می تواند با ارائه یک نسخه از برگ تسویه حساب به ارگان مربوطه ، از آن سازمان بخواهد که با دانشگاه مکاتبه و درخواست ریز نمرات نماید.

 

·        پس از گذشت 30 روز از رای شورا ، دانشجو موظف است فرم تسویه حساب دانشجویی را از سایت دریافت و با مراجعه به قسمتهای مختلف دانشگاه ، امضاء تسویه حساب را از هر بخش تعیین شده اخذ و در پایان برای دریافت مدارک خود شامل باقیمانده عکس ها و اصل مدرک دیپلم به واحد آموزش مراجعه نماید . این فرآیند برای کلیه دانشجویان الزامی بوده و ارتباطی به مدت تحصیل ایشان ندارد . دانشجویان انصرافی که خود شخصا نمی توانند ، امور تسویه حساب خود را شخصا پی گیری نمایند ، می توانند وکیل قانونی خود را به انضمام یک برگ وکالت نامه محضری مشخصا در این خصوص به دانشگاه معرفی نمایند . دانشگاه پس از دریافت اصل وکالت نامه ، امور تسویه دانشجو را انجام و کلیه مدارک وی را به وکیل وی تحویل می نماید . پدر ، مادر ، و بستگان درجه یک دانشجو نیز می بایست با در دست داشتن وکالت نامه این فرآیند را پی گیری نمایند.

 

·        دانشجویانیکه از معافیت موقت تحصیلی استفاده می نمایند ، می بایست ظرف مهلت قانونی از تاریخ رای شورا به سازمان وظیفه عمومی ناجا مراجعه نمایند به خدمت نظام اعزام و پس از اتمام خدمت نظام ،مجددا درپذیرش دانشگاه های کشور شرکت و ادامه تحصیل دهند. 

 

·        پس از انصراف هیچ وجهی تحت هیچ عنوان به دانشجو انصرافی مسترد نمی شود مگر وقتی که تاریخ موافقت شورا با انصراف دانشجو قبل از زمان تعیین شده برای حذف و اضافه  آن ترم باشد . در اینصورت ، فقط معادل 85 % شهریه متغییر دروس اخذ شده ظرف مدت یکماه به  شماره حساب  شخصی دانشجو واریز خواهد شد.

 

در صورت عدم مراجعه دانشجو به دانشگاه برای ثبت نام در موعد مقرر ، مطابق آیین نامه ، دانشجو منصرف از تحصیل شناخته شده و می بایست تا زمان مراجعه به دانشگاه و تحویل درخواست کتبی انصراف ، به ازاء هر ترم یک شهریه ثابت به دانشگاه بپردازد.

پس به کلیه دانشجویانیکه به هر دلیل قصد ادامه تحصیل ندارند توصیه می شود ، قبل از اتمام مهلت ثبت نام  درخواست انصراف خود را به دبیرخانه تحویل نمایند.  و یا درخواست مرخصی تحصیلی بدهند .

 

نکته مهم : از آنجايي که ممکن است دانشجو واجد شرايط انصراف نباشد ، پي گيري و حصول اطمينان از پذيرش درخواست  صرفا بر عهده دانشجو است.
 
برای دریافت فرم انصراف کلیک نمایید.
 
*******************************************
 
2-فرم انتقال :این فرم مختص دانشجویان ترمی و پودمانی است که قصد دارند از این واحد دانشگاهی به واحد دیگری از دانشگاه علمی کاربردی منتقل شوند. دانشجویان می بایست درخواست انتقال خود را به همراه مستندات قابل قبول ، در تیر ماه هر سال به دبیرخانه شورای آموزشی دانشگاه تحویل دهند . دانشگاه در پذیرش و یا رد درخواست انتقال کاملا مختار بوده و با عنایت به شرایط مندرج در آیین نامه آموزشی در اینخصوص کاملا سختگیرانه عمل می نماید. زیرا مراحل پذیرش دانشجو در یک واحد دانشگاهی کاری دشوار  و هزینه بر بوده و قبولی یک دانشجو در این واحد دانشگاهی کاملا به اختیار و خواست شخص دانشجو انجام پذیرفته است . دانشجو با علم کامل به شرایط دانشگاه علمی کاربردی ، از بین کد رشته های موجود در دفترچه واحد دانشگاهی را  انتخاب ، در سایت سازمان سنجش وارد ، در کنکور و یا پذیرش پودمانی شرکت و پس از اعلام نتایج برای ثبت نام به این واحد مراجعه و با مقررات این واحد آشنا است . پس بدون ارائه دلیل مستند و مشخص نمی تواند ، تغییر عقیده داده و در خواست انتقال نماید . بررسی درخواست انتقال فقط در شرایط ذیل صورت می پذیرد:
1-    دانشجو پس از ثبت نام در این واحد دانشگاهی دچار حادثه شده و بر اساس نظر کمسیون پزشکی دانشگاه قادر به ادامه تحصیل در این واحد نباشد .
2-    دانشجو پس از ثبت نام در این واحد دانشگاهی بدلیل فوت پدر و بنا به رای قطعی دادگاه کفالت خانواده را بر عهده بگیرد . 
3-  شرایط خاص در نظر گرفته شده از سوی واحد استانی
 
به هر ترتیب ، پس از موافقت شورای آموزشی این دانشگاه با انتقال دانشجو ، دانشجو می تواند به یکی از واحد های دانشگاهی خارج از استان تهران و البرز منتقل گردد مشروط بر آنکه شرایط ذیل را دارا باشد :
1-    حداقل 1/6 واحد های مقطع را تا زمان ارائه درخواست انتقال گذرانده باشد .
 
2-    واحد مقصد نیز با انتقال وی موافقت نماید .

                                                                          

نکته مهم : از آنجايي که ممکن است دانشجو واجد شرايط دريافت مجوز انتقال نباشد ، پي گيري و حصول اطمينان از پذيرش درخواست صرفا بر عهده دانشجو است.در صورت عدم موافقت شورا با درخواست انتقال دانشجو ملزم به ثبت نام در اين واحد خواهد بود. ارائه موافقت دانشگاه مقصد حداکثر تا پايان مهلت تعيين شده ثبت نام به اداره آموزش  توسط دانشجو به دانشگاه الزامي است.  
برای دریافت فرم انصراف کلیک نمایید.
 
**********************************************
3-فرم انتقال توام با تغییر رشته :این فرم مختص دانشجویان ترمی و پودمانی است که قصد دارند از این واحد دانشگاهی به واحد دیگری از دانشگاه علمی کاربردی منتقل و در رشته دیگری مشغول به تحصیل شوند. دانشجویان می بایست درخواست انتقال توام با تغییر رشته خود را به همراه مستندات قابل قبول ، در تیر ماه هر سال به دبیرخانه شورای آموزشی دانشگاه تحویل دهند . دانشگاه در پذیرش و یا رد درخواست انتقال کاملا مختار بوده و با عنایت به شرایط مندرج در آیین نامه آموزشی در اینخصوص کاملا سختگیرانه عمل می نماید. زیرا مراحل پذیرش دانشجو در یک واحد دانشگاهی کاری دشوار و هزینه بر بوده و قبولی یک دانشجو در این واحد دانشگاهی کاملا به اختیار و خواست شخص دانشجو انجام پذیرفته است . دانشجو با علم کامل به شرایط دانشگاه علمی کاربردی ، از بین کد رشته های موجود در دفترچه واحد دانشگاهی را انتخاب ، در سایت سازمان سنجش وارد ، در کنکور و یا پذیرش پودمانی شرکت و پس از اعلام نتایج برای ثبت نام به این واحد مراجعه و با مقررات این واحد آشنا است . پس بدون ارائه دلیل مستند و مشخص نمی تواند ، تغییر عقیده داده و در خواست انتقال توام با تغییر رشته نماید . بررسی درخواست انتقال توام با تغییر شرته فقط در شرایط ذیل صورت می پذیرد:
1-    دانشجو پس از ثبت نام در این واحد دانشگاهی دچار حادثه شده و بر اساس نظر کمسیون پزشکی دانشگاه قادر به ادامه تحصیل در رشته های موجود در این واحد نباشد .
2-    دانشجو از نظر علمی توانایی ادامه رشته انتخابی در این واحد را نداشته و در عین حال توانایی ادامه تحصیل در رشته های دیگر در این واحد را نداشته باشد .
به هر ترتیب ، پس از موافقت شورای آموزشی این دانشگاه با انتقال توام با تغییر رشته دانشجو ،دانشجو می تواند به یکی از واحد های دانشگاهی خارج از استان تهران و البرز منتقل گردد مشروط بر آنکه شرایط ذیل را دارا باشد .
1-    حداقل 6/1 واحد های مقطع را تا زمان ارائه درخواست انتقال گذرانده باشد .
2-    نمره قبولی آزمون / معدل کل (ترمی/پودمانی) وی بیشتر از آخرین نفر پذیرفته شده در  رشته دوم در واحد مقصد باشد .
3-    واحد مقصد نیز با انتقال و تغییر رشته وی موافقت نماید .
4-    کمیسیون موارد خاص سازمان مرکزی دانشگاه نیز با این درخواست موافقت نماید.
                                                       
نکته مهم : از آنجايي که ممکن است دانشجو واجد شرايط دريافت مجوز انتقال توام با تغيير رشته  نباشد ، پي گيري و حصول اطمينان از پذيرش درخواست صرفا بر عهده دانشجو است.در صورت عدم موافقت شورا با درخواست انتقال دانشجو ملزم به ثبت نام در اين واحد خواهد بود. ارائه موافقت دانشگاه مقصد و کمسيون موارد خاص سازمان مرکزي حداکثر تا پايان مهلت تعيين شده ثبت نام به اداره آموزش  توسط دانشجو به دانشگاه الزامي است.  
 
در صورت انتقال توام با تغيير رشته  دانشجو پرداخت هزينه انتقال معادل يک شهريه ثابت به اين واحد دانشگاهي الزامي است !
 
براي دريافت فايل pdf  فرم درخواست انتقال توام با تغيير رشته  اينجا کليک نماييد                               
 
4-فرم درخواست  ميهمان  : اين فرم مختص دانشجويان ترمي و پودماني است که بنا به دلايل قصد دارند برخي از دروس خود را در واحد ديگري از دانشگاه علمي کاربردي و يا دانشگاه هاي دولتي ديگر بگذرانند.دانشجو مي بايست ، قبل از تکميل فرم ميهمان ضمن هماهنگي با دانشگاه مقصد (جايي که مي خواهند ميهمان شود) از ارائه دروس مورد نظر در نيم سال تحصيلي  و پذيرش دانشجوي ميهمان در ان واحد مطمئن شده سپس درخواست ميهمانئ را کامل و با  ذکر دروس مورد تقاضا و تعيين مشخصات دقيق دانشگاه مقصد ، درخواست خود را  شخصابه شوراي آموزشي دانشگاه مبدا( اين واحد دانشگاهي )  تحويل دهد . تصميم پذيرش يا عدم پذيرش درخواست ميهمان دانشجو بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه و بر مبنا اصول زير مي باشد : 1- درخواست ميهمان دانشجويان غير بومي (مقيم شهرستانهاي دور ) در اولويت قرار دارد . 2- درخواست ميهمان دروس عمومي و پايه افتاده در اولويت قرار دارد . 3- درخواست ميهمان دانشجويان در شرف فارغ التحصيل که واحد هاي مورد تقاضاي ايشان در اين واحد ارائه نمي شود در اولويت قرار دارد.  در ساير موارد علي الخصوص در مورد دروس تخصصي و دروسي که در اين واحد ارائه مي شود امکان مخالفت شورا با درخواست دانشجو وجود داشته و دانشجو بايد دلايل مستند و محکمي جهت درخواست خود ارائه نمايد . در خواست ميهمان براي دروس عمومي ، پايه اصلي و تخصصي در واحد هاي دانشگاه هاي دولتي و براي دانشگاه هاي آزاد ، غير انتفاعي ، اموزشکده هاي عالي فني حرفه اي فقط دروس عمومي و پايه قابل بررسي است . پس از پذيرش درخواست و دريافت موافقت شوراي آموزشي دانشگاه ، دانشجو ضمن مراجعه به اداره آموزش سه نسخه از درخواست تاييد شده را دريافت و به دانشگاه مقصد مراجعه مي نمايد . پس از پي گيري و دريافت تاييديه شوراي اموزشي مقصد ، يک نسخه از درخواست را جهت ثبت در سيستم آموزش دانشگاه به اداره آموزش تحويل مي نمايد . شهريه قابل پرداخت به دانشگاه طبق تعرفه شامل کل شهريه ثابت ، 15 درصد شهريه متغير دروس ميهمان  مي باشد که همراه فرم تاييد شده به اداره آموزش تحويل مي شود. شهريه قابل پرداخت به دانشگاه مقصد ، فقط 85 درصد شهريه متغير درس يا دروس ميهمان مي باشد. دانشجويان در طول مدت تحصيل فقط از دو ترم کامل ميهمان مي توانند استفاده نمايند. دانشجو موظف است تا قبل از زمان تعيين شده براي ثبت نام ترم بعد ، ريز نمرات تاييد شده خود را از دانشگاه مقصد دريافت و به صورتي دستي به اداره اموزش دانشگاه تحويل نمايند تا نمرات ثبت شود . ارسال با پست يا روش هاي ديگر مطلقا پذيرفتني نيست .
  
نکته مهم : از آنجايي که ممکن است دانشجو واجد شرايط دريافت مجوز ميهمان نباشد ، پي گيري و حصول اطمينان از پذيرش درخواست ميهمان صرفا بر عهده دانشجو است.در صورت عدم موافقت شورا با درخواست ميهمان دانشجو ملزم به ثبت نام در اين واحد خواهد بود. ارائه موافقت دانشگاه مقصد حداکثر تا پايان مهلت تعيين شده ثبت نام به اداره آموزش و تحويل ريز نمرات تا قبل از زمان ثبت نام ترم بعد توسط دانشجو به دانشگاه الزامي است.  
براي دريافت فايل pdf  فرم درخواست ميهمان اينجا کليک نماييد                                          
 
 
 
 
5-فرم درخواست مرخصي تحصیلی : اين فرم مختص دانشجويان ترمي و پودماني است که قصد دارند بنا به دلايل شخصي از يک ترم مرخصي تحصيلي استفاده نمايند . لازم به ذکر است مطابق ماده    آيين نامه آموزشي چنانچه دانشجو در زمانهاي تعيين شده از سوي دانشگاه براي ثبت نام مراجعه ننمايد ، منصرف از تحصيل شناخته شده و از تحصيل محروم مي شوند ,مراتب ظرف مدت يک ماه به سازمان وظيفه عمومي ناجا اطلاع داده خواهد شد . لذا دانشجويانيکه در يک نيم سال تحصيلي دچار مشکل مي شوند ، مي بايست قبل از اتمام مهلت ثبت نام و انتخاب واحد در هر نيمسال فرم درخواست مرخصي را دريافت تکميل و به انضمام فيش پرداخت شده معادل يک ترم شهريه ثابت  به شوراي آموزشي تحويل نمايند . چنانچه شوراي آموزشي دانشگاه با درخواست ايشان موافقت نمايد ، اين دانشجويان مي توانند ، از يک ترم مرخصي تحصيل با احتساب در سنوات استفاده نمايند . پاسخ شواي اموزشي از طريق  سايت به اطلاع دانشجوي متقاضي مي رسد.دانشجويان ترمي در طول مدت تحصيل فقط مي توانند از يک ترم مرخصي تحصيلي و يا حذف ترم  استفاده نمايند مشروط بر انکه سنوات تحصيلي مجاز دانشجو تکميل نشده باشد . دانشجويان پودماني در طول مدت تحصيل خود مي توانند از بيش از يک ترم مرخصي تحصيلي استفاده نمايند مشروط بر انکه درسنوات باقيمانده قادر باشند ، کليه پودمانهاي خود را اخذ و فارغ التحصيل شوند . 
نکته مهم : از آنجايي که ممکن است دانشجو واجد شرايط دريافت مرخصي تحصيلي نباشد ، پي گيري و حصول اطمينان از پذيرش درخواست مرخصي صرفا بر عهده دانشجو است.در صورت عدم موافقت شورا با درخواست مرخصي ، فيش پزداختي شهريه ثابت به حساب بستانکار دانشجو منظور مي شود. و دانشجو مي تواند براي آن نيمسال انتخاب واحد نمايد . مشروط بر انکه بيش از دو هفته از آغاز نيمسال تحصيلي نگذشته باشد.  
 
براي دريافت فايل Pdf فرم درخواست مرخصي تحصيلي ، اينجا کليک نماييد  
 
 
6- فرم درخواست گواهي اشتغال به تحصيل : اين فرم مختص دانشجويان ترمي و پودماني است که قصد دارند ، به ارگانها و سازمانهاي دولتي از جمله راهنمايي و رانندگي  نيروي انتظامي ، بنياد شهيد ، کميته امداد ، سازمان بهزيستي گواهي اشتغال به تحصيل ارائه دهند . دانشجو مي بايست پس از تکميل فرم ، درخواست خود را شخصا و يا به واسطه نماينده خود به اداره آموزش تحويل نمايد. براي صدور هر گواهي نياز به استعلام از امور مالي و کنترل کسري پرونده دانشجو و استعلام تعداد واحد هاي گذرانده شده از آموزش مي باشد . لذا براي صدور هر گواهي دو روز کاري زمان لازم است . در موارد خاص مانند گواهي راهنمايي رانندگي ، جهت دريافت گواهي نامه ، گواهي پس از صدور در ابتدا و اواسط هر ماه توسط نماينده دانشگاه به اداره راهنمايي و رانندگي تحويل و پس از تاييد گواهي توسط مراجع دراختيار دانشجو قرار مي گيرد . لذا صدور اين نوع گواهي به حدود 20 روز کاري زمان نياز دارد . متقاضيان اين نوع گواهي مي بايست ، هنگام  تحويل درخواست خود به اموزش ، يک قطعه عکس 4*3  رنگي پشت زمينه سفيد جديد تحويل نمايند تا روي گواهي الصاق شود.  تاريخ اعتبار گواهي ، فقط تا پايان نيم سال تحصيلي جاري بوده و در هر نيمسال فقط يک گواهي براي هر دانشجو صادر مي شود . چنانچه دانشجو نياز به ارائه گواهي به بيش از يک سازمان يا اگان داشته باشد ، بايد اصل گواهي را به اداره اموزش ارائه و چند کپي برابر اصل از گواهي تحويل بگيرد.
 
براي دريافت فايل Pdf  فرم درخواست گواهي اشتغال به تحصيل ، اينجا کليک نماييد
 
 
7-فرم درخواست بازنگري نمره آزمون: اين فرم مختص دانشجويان ترمي و پودمان است که نسبت به نمره اخذ شده در آزمون پايان ترم يک يا چند درس اعتراض داشته و تقاضاي رسيدگي و بازنگري مجدد آن نمره را دارند . دانشجو مي بايست حداکثر ظرف مدت سه روز کاري از اعلام نمرات مطابق تقويم آموزش ، فرم را براي هر درس بصورت جداگانه تکميل ، امضاء و شخصا به اداره اموزش تحويل نمايد . در صورتيکه دانشجو به هر دليل نمي تواند در مهلت مقرر شخصا به اداره آموزش مراجعه نمايد مي تواند نماينده خود را به همراه کارت دانشجويي خود به اداره آموزش بفرستد . ارسال درخواست از طريق فکس ، ايميل و يا حالتي به غير از انچه که در بالا اشاره شد مقدور نيست .
 
براي دريافت فايل Pdf  فرم درخواست بازنگري نمره آزمون روي اينجا کليک نماييد
 
 

8-فرم استشهاد محلي برای مدارک مفقود شده شناسایی و یا تحصیلی  وفرم درخواست صدور کارت دانشجويي امثني

دانشجویانیکه کارت دانشجویی ایشان بنا به دلایلی از بین می رود یا مفقود می گردد برای دریافت کارت المثنی ، می بایست فرم استشهاد محلی  و فرم درخواست صدور کارت دانشجويي المثني را دریافت و به نضمام گواهی از مرجع قضایی یا انتظامی در یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی امضاء نموده و به اداره آموزش تحویل دهند. در خصوص پذیرفته شدگانی که مدرک تحصیلی مقطع پایین تر خود را مفقود نموده اند ، با حفظ شرایط خاص و دریافت مجوز از سازمان مرکزی می توان از فرم استشهاد محلي به انضمام فرم تایید معدل از اموزش و پرورش یا ریز نمرات تایید شده از دانشگاه محل تحصیل قبلی استفاده نمود. بدیهی است  مسئولیت هر گونه سوءاستفاده از اوراق و مدارک مفقوده صرفا بر عهده دانشجو خواهد بود.

براي دريافت فايل pdf فرم استشهاد محلي اين فرم اينجارا کليک نماييد.

 

براي دريافت فرم درخواست صدور کارت دانشجويي المثني اينجا را کليکي کنيد.

9-فرم درخواست فراغت از تحصیل  : اين فرم مختص دانشجویانی است که تحصیل خود را در یک مقطع تحصیلی در این دانشگاه به پایان رسانیده اند. صدور هر گونه گواهی ، ارتقاء به مقطع بالا تر منوط به انجام امور فراغت از تحصیلی بلافاصله پس از اتمام تحصیلی و حداکثر ظرف مدت 3 ماه از اعلام نمره آخرین درس می باشد. از آنجاییکه انجام این درخواست حدود 30 روز به طول می انجامد به دانش آموخته گان محترم توسیه می شود در زمان مقرر این فرم را پرینت گرفته و برای شروع مراحل فراغت از تحصیل به اداره آموزش تهران مراجعه نمایند.

براي دريافت فايل  فرم فراغت از تحصيلpdf اين فرم اينجا را کليک نماييد. 

10-فرم ثبت نام با تاخير و انتخاب واحد

دانشجویانیکه بنا به دلایل ذیل نتوانسته اند در زمان تعیین شده برای ثبت نام عادی و ثبت نام با تاخیر ثبت نام خود را کامل نمایند ، در صورت تمایل و توانایی ارائه دلایل مستند موجه می توانند از شورای اموزشی دانشگاه تقاضای صدور مجوز ثبت نام و انتخاب واحد با تاخیر و پس از آغاز نیم سال تحیلی نمایند . در چنین حالتی در صورت موافقت تمامی اساتید مربوطه و عدم وجود منع قانونی درخواست  به صورت مشروط در شورا  مطرح و در صورت موافقت دانشجو می تواند در ترم مذکور ثبت نام نماید . در صورت عدم پذیرش درخواست شورا درخواست مرخصی تحصیلی دانشجو به جریان افتاده و قطعی می گردد.

 1- عدم استطاعت مالی در تسویه شهریه مشروط به آنکه دانشجو در زمان مقرر نسبت به انتخاب واحد اقدام نموده ولی سامانه جامع اموزشی پس از مهلت تعیین شده بدلیل بدهی انتخاب واحد دانشجو را لغو نموده باشد.  (هر دانشجو در طول مدت تحصیل می تواند یک بار از این امکان استفاده نماید.)

2- بیماری یا حادثه در مدت ثبت نام  که منجر به بستری شدن یا حبس در بازداشگاه شده باشد و دانشجو نتوانسته باشد در آن زمان برای ثبت نام اقدام نماید. ارائه گواهی معتبر از بیمارستان و یا مراجع قضایی و انتظامی الزامی است . 

3-ماموریت خارج از کشور برای کارکنان رسمی دولت و یا ماموریت نظامی برای شاغلین نیرو های مسلح در زمان مهلت ثبت نام با ارائه گواهی معتبر از سازمان مربوطه . 

 

براي دريافت فايل pdf فرم ثبت نام با تاخير وانتخاب واحد اينجا را کليک نماييد

 11-فرم حذف پزشکي

اين فرم مختص دانشجويان ترمي است که به علت بيماري نتوانسته اند در جلسه امتحان حضور داشته باشند .

بعد از گرفتن اين فرم وتکميل آن، جهت مهر و امضا اين فرم را بايد به دانشگاه ارائه نماييد تا  دانشگاه شما را به پزشک معتمد معرفي نمايد.

 

براي دريافت فايل pdfفرم حذف پزشکي اينجا را کليک نماييد.

 12- فرم تداخل کلاسها

 

                                                         براي دريافت اين فرم اينجا را کليک کنيد.

 ************************************

 

فرم درخواست اخذ تعداد واحد بیش از حد مجاز (مخصوص ترم / پودمان آخر )

به منظور مساعدت با دانشجویان ترم آخر در این دانشگاه و با رعایت مصوبات و بخشنامه های سازمان مرکزی در موارد ذیل امکان اخذ تعداد واحد بیش از حد معمول مقدور می باشد . دانشجو پس از مطالعه شرایط ذیل در صورت دارا بودن یکی از شرایط درخواست خود را تا قبل از زمان حذف و اضافه / ترمیم تهیه و پس از اخذ مجوز های لازم به دبیر خانه شورای آموزشی مراجعه و در خواست اخذ دروس اضافه خود را به شورا تسلیم می نمایند . مراتب در شورا بررسی و در صورت حایز شرایط بودن ، درس یا دروس مورد نظر به دانشجو ارائه می گردد.

1- ترم آخر - ترمی - بدون شرط معدل : دانشجویی که حداکثر با 24 واحد درسی فارغ التحصیل گردد می تواند تقاضای اخذ تعداد واحد تا سقف 24 واحد درس با تداخل ساعت و روز را نماید.

2- ترم آخر - پودمانی - با معدل کل 17 و به بالا : دانشجویی که در پودمان آخر با اخذ حداکثر 24 واحد درسی (پودمان آخر + دروس افتاده + دروس عمومی) فارغ التحصیل گردد می تواند تقاضای 24 واحددروس تداخل ساعت و روز را نماید.

3- ترم آخر - پودمانی - با معدل کل کمتر از 17 : دانشجویی که در پودمان آخر فقط و فقط دو درس عمومی داشته باشد ، می تواند با درخواست خود هر دو درس عمومی (بدون در نظر گرفتن تعداد واحد های دروس عمومی) را با پودمان آخر اخذ نماید.

4- دانشجوی ممتاز - ترمی - با معدل ترم 17 و به بالا : دانشجوی ممتازی که در ترم قبل معدل ترم وی 17 و به بالا شده باشد ، می تواند در ترم بعد (بجز تابستان) حداکثر تا سقف 24 واحد دروس ارائه شده  بدون تداخل ساعت و روز برگزاری را اخذ نماید (تداخل امتحان مهم نیست - وقت اضافه داده خواهد شد.)

 

برای دریافت فرم مجوز اخذ واحد های بیش از حد مجاز روی این لینک کلیک نمایید 

 
 

 

 

اوقات شرعی

    
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :    

سخن روز

حضرت رسول اكرم(ص):

انديشه يك ساعت بهتر از عبادت يك سال است.

(بحار 71/326)٫