| |
پنج شنبه 6 آذر 1399
کد صفحه: 10150
دسته خبر: آموزشی
1395/08/24 01:48:00

 

دانشجویانی که تا کنون نسبت به ارائه نامه تاییدیه محل کارورزی اقدام ننموده اند مکلفند

تا مورخ 95/8/27 نسبت به ارائه آن اقدام عاجل معمول دارند در غیر اینصورت نمره صفر برای

دانشجو منظور خواهد شد.

اوقات شرعی

    
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :    

سخن روز

حضرت رسول اكرم(ص):

انديشه يك ساعت بهتر از عبادت يك سال است.

(بحار 71/326)٫