| |
پنج شنبه 6 آذر 1399
کد صفحه: 10149
دسته خبر: آموزشی
1395/08/24 01:32:29

 

تمامی دانشجویان مکلفند نسبت به بارگزاری عکس در صفحه خود تا مورخ 95/9/1  اقدام نمایند 

 تا امکان صدور کارت دانشجویی فراهم گردد در غیر اینصورت از ورود دانشجویان بدون کارت 

جلوگیری بعمل میآید.

اوقات شرعی

    
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :    

سخن روز

حضرت رسول اكرم(ص):

انديشه يك ساعت بهتر از عبادت يك سال است.

(بحار 71/326)٫